Carav 08-005 Mitsubishi Pagero 4, Shogun, Montero 07+/ 2din Рамка переходная